Training kwaliteit en bedrijfsvoering in de kinderopvang

In 2021 bieden we deze klassikale training helaas niet meer aan wegens de verscherpte RIVM maatregelen, wij hopen de training in de loop van 2022 weer in ons mooie leslokaal te kunnen geven. 

In de training ‘kwaliteit en bedrijfsvoering in de kinderopvang’ komen alle facetten die belangrijk zijn voor de bedrijfsvoering aan de orde. De training biedt inspiratie en geeft informatie over hoe je een inhoudelijk goede ondernemer, werkgever en financieel gezonde organisatie kunt worden en blijven.

Voor wie is de training kwaliteit en bedrijfsvoering in de kinderopvang?

De training is zowel interessant voor medewerkers die voor het eerst gaan werken in de kinderopvang. als voor mensen die er langer werkzaam in zijn zoals managers of medewerkers bedrijfsvoering.

Waarom de training Kwaliteit en bedrijfsvoering in de kinderopvang?

Ondernemers in de kinderopvang spannen zich dagelijks in voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige opvang die aansluit bij de wensen en verwachtingen van hun (potentiële) klanten, de ouders. De professionals uit de sector, met name pedagogisch medewerkers, spelen een essentiële rol in het vormgeven en leveren van de kwaliteit van de dienstverlening. De overheid op haar beurt is van cruciaal belang in haar toezichthoudende en kaderstellende rol vanuit de Wet Kinderopvang en daaraan gekoppelde kwaliteitseisen.

 • Kosten voor deze training bedragen 590,- euro p.p. excl. BTW
 • Koffie, thee en lunch zijn bij de prijs ingebrepen
 • Het maximaal aantal deelnemers per training is 10, dus veel persoonlijke aandacht
 • De training wordt gegeven op het kantoor van KEKZ in Den Haag
 • Parkeren kan gratis in de straat

De training bestaat uit twee dagen van 9.30 tot 15.30 uur, waarin diverse onderwerpen aan bod komen. Hieronder een korte weergave van deze onderwerpen per dag.

Dag 1:

De kinderopvangmarkt:

 • Hoe ziet de kinderopvang markt eruit
 • Welke aanbieders zijn er
 • Welke ontwikkelingen zijn er die belangrijk zijn voor ons werk

De waarde van kinderopvang:

 • Welke opvangvormen zijn er
 • Welke verschillen en overeenkomsten zijn er tussen die opvangvormen
 • Wat is de waarde van kinderopvang voor kinderen, ouders en de maatschappij

Beleid en kwaliteit:

 • Hoe en door wie wordt beleid gemaakt
 • Hoe wordt er op gecontroleerd

Wet- en regelgeving:

 • Binnen welke kaders opereren we in de kinderopvang
 • De wet IKK, wat houdt dit in, wat zijn de effecten van deze wet voor je organisatie en hoe kun je je locaties optimaal inrichten binnen de kaders van deze wet

Dag 2:

Bedrijfsvoering in de kinderopvang

 • Wat zijn de belangrijkste doelstellingen binnen je kinderopvangorganisatie
 • Hoe maak je kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen meetbaar
 • Hoe bepaal je je doelstellingen en hoe stuur je erop
 • Hoe maak je het ideale rooster

Het klantproces en je ondersteunende (interne) processen

 • Hoe ziet het klantproces eruit
 • Welke contactmomenten zijn er en hoe zet je die in voor een optimale klantbeleving
 • Welke ondersteunende processen zijn er binnen je organisatie en welke bijdrage leveren deze processen aan de klantbeleving
 • Hoe koppel je ieder ondersteunend proces aan het klantproces

Meld je hier aan

Nog vragen?

Meer weten over deze of andere workshops en trainingen? Of wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor een training in huis? Mail mailons@kekz.nl of bel naar 070-2055768

© Copyright Kekz