Roosterinventarisatie

Kan ik besparen op mijn personeelskosten met behoud van pedagogische kwaliteit? Die vraag krijgen we regelmatig, vooral van organisaties met één of meerdere kinderdagverblijven. Het antwoord? Jazeker kan dat!

Om te kunnen bepalen hoeveel je kunt besparen op je personeelskosten, kan KEKZ een roosterinventarisatie voor je uitvoeren.

Om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de groepsindeling en de planning te optimaliseren, kunnen we de volgende deelvragen stellen:

 • Is de huidige groepsindeling de meest optimale?
 • Worden kind- en personeelsplanning optimaal op elkaar afgestemd?
 • Valt er te bezuinigen op personeelskosten door anders te plannen en te roosteren?
 • Welke optimalisatie mogelijkheden zijn er en welke mogelijke besparing leveren die op?

Samen nemen we de groepsindeling van de locatie(s) door, op zoek naar mogelijkheden om die verder te optimaliseren, om vervolgens hetzelfde te doen met de personeelsroosters. Vervolgens onderzoeken we de mogelijkheden om de kindplanning

Binnen enkele dagen of weken, afhankelijk van de grootte van je organisatie, ronden we de inventarisatie af. Je krijgt van ons een kort en bondig advies, waarin we aangeven:

 • Welke mogelijkheden er zijn om je groepsindeling te optimaliseren
 • Hoe je je personeelsroosters anders in kunt richten en wat dat financieel oplevert
 • Wat je kunt doen om er voor te zorgen dat je kind- en personeelsbezetting maximaal op elkaar aansluiten

Om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om kosten te besparen nemen we de volgende stappen:

 • Stap 1: we analyseren eerst de informatie die we over locaties hebben ontvangen (plattegronden, groepsindelingen, roosters, kindbezetting), op zoek naar kansen om groepsindelingen en personeelsroosters efficiënter te maken
 • Stap 2: in gesprek met de locatiemanager(s) nemen we de informatie over de locatie(s) door en bespreken we mogelijkheden om de groepsindeling te verbeteren
 • Stap 3: in gesprek met de afdeling klantenservice nemen we het proces planning en plaatsing door en bespreken we mogelijkheden om dit efficiënter in te richten
 • Stap 4: onze bevindingen, conclusies en adviezen vatten we samen in een adviesrapport, dat we mondeling toelichten

Een roosterinventarisatie kan niet alleen iets opleveren als je veel locaties hebt. Ook als je maar één of twee kinderdagverblijven hebt, kan het al zinvol zijn om een roosterinventarisatie uit te laten voeren.

Meer informatie?

Wil je meer weten of een afspraak maken? Bel Marieke Effting voor meer informatie op 06-39845443 of mail naar mailons@kekz.nl