Stuurt u al op resultaat? Het werkt...

Dat sturen op resultaat werkt merkt Marieke Effting, directeur van advies- en administratiebureau KEKZ. Zo startte KEKZ dit jaar bij een kinderopvangorganisatie met de uitvoer van een plan om de personeelskosten binnen een jaar met 10% te verlagen. Hoe dat werkt?

Sturen op resultaat met inzicht en een helder stappenplan

De basis voor sturen op resultaat is inzicht. Samen met een klant bepalen we welke doelstellingen er gehaald moeten worden. Vervolgens geven we inzicht in de huidige resultaten, om daarna aan de slag te gaan om de gewenste resultaten te behalen. Dat kunnen resultaten zijn op het gebied van personeelskosten, het terugdringen van het debiteurenrisico, maar ook aan het verhogen van de omzet helpen wij graag mee. Bij een grote klant hebben wij met een heldere analyse en een stappenplan het ziekteverzuim weten te verlagen van 7 naar 4% en hebben wij het debiteurensaldo teruggebracht tot 1,5%. Het resultaat is niet alleen verbeterd, het bedrijf staat in de toekomst niet meer voor verrassingen, want naast het behalen van deze doelstellingen voert KEKZ nu de administratie. Zo kan de organisatie zich richten op haar kernactiviteit: het leveren van kwalitatief hoogwaardige kinderopvang.

2017, een jaar vol kansen in de kinderopvang

De kinderopvangmarkt trekt weer aan. Dat merk je als kinderopvangorganisatie aan de bezoeken aan je website en natuurlijk aan het aantal rondleidingen en plaatsingen. Er is weer ruimte voor groei, voor nieuwe kansen. Juist in deze periode is inzicht essentieel. Inzicht in doelstellingen en resultaten per locatie, zodat je als organisatie weet waar je kansen liggen en hoe je daar het best op in kunt spelen. Sturen op de baten dus. KEKZ helpt u daarbij. Wij geven inzicht in behaalde resultaten en trainen en coachen uw medewerkers om uw doelstellingen te behalen. Door hen bewust te maken van hun rol in het behalen van het gewenste resultaat én ze kennis en vaardigheden te bieden.

Uitbreiden kan niet overal, u wilt ook weten waar mogelijkheden liggen. Welke kansen bieden de ontwikkeling in een stad of wijk, zoals aantal geboorten, leeftijden of inkomensgegevens, uw onderneming? Wij zoeken dit voor u uit en u krijgt daar een mooi rapport van met een toegespitst advies over hoe u die markt het best kunt benaderen.

Of u nu een bestaande kinderopvang of een nieuwe kinderopvang runt, uw doelgroep ziet u pas als u deze bewust opzoekt. Dat kan op verschillende manieren. In de wijk en rondom de opvang, maar ook zeker digitaal. Steeds meer ouders zijn te vinden op facebook of kijken via google maps waar uw vestiging ligt. Zij willen als het even kan ook binnenkijken via internet (google view). KEKZ maakt uw organisatie zowel off- als online vindbaar en representatief.
Ook geven wij facebooktrainingen aan pedagogisch medewerkers. Zo’n training is belangrijk, omdat zij graag vertellen over hun organisatie en vestiging maar ook bewust om willen gaan met de privacy van ouders en kinderen.

In 2017 voorbereiden op de nieuwe kwaliteitseisen

2017 is een jaar vol kansen, maar ook met nieuwe uitdagingen. Waar kinderopvangorganisaties nu bijvoorbeeld alert op moeten zijn, zijn de nieuwe kwaliteitseisen. Deze worden in 2018 verplicht voor alle kinderopvangorganisaties. Kinderopvangorganisaties doen er verstandig aan zich nu alvast voor te bereiden op een aantal punten. Dat brengt kosten met zich mee. Bij de nieuwe kwaliteitseisen moet u denken aan:

  • Leidster/kindratio babygroepen: op dit moment is het nog verplicht minimaal één beroepskracht per vier baby's (kinderen van 0 tot 1 jaar) in te zetten. Dat wordt straks één op drie.
  • Aantal vaste gezichten babygroepen: baby’s zullen in de toekomst minder verschillende gezichten te zien krijgen: er komen maximaal twee vaste gezichten op een babygroep.
  • Beroepskrachten krijgen meer mogelijkheden tot scholing.
  • De kwaliteit van voorschoolse opvang wordt verder verbeterd door alle medewerkers recht te geven op coaching door een hbo-geschoolde pedagogisch medewerker.
  • Elk kind krijgt een mentor.
  • De ontwikkeling van kinderen zal structureel worden gevolgd.

Organisaties zullen 2017 zeker moeten gebruiken om extra te investeren in de begeleiding van medewerkers op de babygroepen, bijvoorbeeld door scholing en coaching on the job. Dat zal het nodige kosten. Het is belangrijk goed na te denken over wat het effect van de nieuwe kwaliteitseisen wordt op uw begroting voor 2017 en 2018, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

KEKZ is gespecialiseerd in kinderopvang en doet onder meer werving en selectie, detachering, advies, marketing en communicatie, salaris-, financiële en ouderadministratie. Wilt u samen kijken wat KEKZ ook voor uw organisatie kan betekenen, neem dan vrijblijvend contact op met meffting@kekz.nl.

Wist u dat KEKZ u nog op een aantal andere manieren kan helpen uw resultaat te verbeteren? Lees meer in dit artikel over de KEKZ ventilatie scan. KEKZ kan u ook helpen uw personeelskosten in kaart te brengen en te verlagen. Lees in dit artikel hoe wij dat doen.