Verlaag uw personeelskosten, verbeter uw resultaat!

Onder de professionele leiding van Nicole van de Nes stuurt de afdeling Personeel & Organisatie van KEKZ altijd op resultaat voor elke kinderopvangorganisatie. Voor iedere nieuwe adviesvraag doen we een totaalscan, aldus Nicole.
Wilt u weten hoe wij dat bij KEKZ aanpakken? Hieronder geven wij u graag een kijkje in de P&O keuken over de manier waarop wij, met onze expertise en ervaring, de personeelskosten en het ziekteverzuim van kinderopvang organisaties in kaart brengen om ze vervolgens te verlagen.

Hoe breng je personeelskosten omlaag?

Hoe hoog zijn uw personeelskosten eigenlijk? En zijn ze eigenlijk hoog of laag in relatie tot uw kindbezetting? Het antwoord op deze vraag vormt de basis voor een mogelijk adviestraject ,waarin KEKZ op zoek gaat naar kansen om de personeelskosten terug te dringen. Daarbij is behoud van kwaliteit of het verbeteren ervan een belangrijke randvoorwaarde. Uw personeel is immers het belangrijkste kapitaal van uw organisatie, zij zijn de mensen die dagelijks de kwaliteit leveren waar u voor staat.

Om inzicht te krijgen in de hoogte van uw personeelskosten in verhouding tot de inkomsten, onderzoeken we de personeelsinzet in relatie tot de kindbezetting. Op basis daarvan kunnen we bijvoorbeeld een voorstel doen om medewerkers efficiënter in te roosteren. Ook kijken we naar de hoogte van het ziekteverzuim in uw kinderopvangorganisatie. Als dit hoger is dan het branchegemiddelde of uw interne doelstelling, dan is het voor KEKZ de ultieme uitdaging om te onderzoeken wat we kunnen doen om dit percentage omlaag te brengen. En dat kan echt!
We hebben hiervoor inzicht nodig in het verzuimbeleid en in de verzuimcijfers en maken dit overzichtelijk. Verder onderzoeken we de oorzaken van langdurig, kortdurend en frequent verzuim in uw organisatie en de manier van ondersteuning van en signaleren naar het management. Dan zijn we al aardig op weg.

Heel belangrijk is dat uw personeelsdossiers compleet en op orde zijn. KEKZ adviseert u graag over verzuim management, dossier opbouw, de opbouw en het onderhoud van een flexibele schil en begeleidt directie en management hierin.

Op weg naar resultaat

Op basis van de totaalscan met daarin de antwoorden op bovenstaande vragen adviseert KEKZ uw organisatie en levert een compleet actieplan op inclusief diverse advies- en evaluatiemomenten. Daarbij is het terugdringen van kosten nooit een doel op zich, de kwaliteitsdoelstellingen van uw organisatie zijn een belangrijke randvoorwaarde voor de adviezen die KEKZ uitbrengt. Het actieplan adviseert u bijvoorbeeld over:

  • Mogelijkheden om de inzet van personeel beter af te stemmen op de kindbezetting
  • mogelijkheden om uw personele inzet te verbeteren door uw contractenpakket aan te passen
  • risico’s met betrekking tot overschot of juist tekort aan personeel en mogelijke acties om deze risico’s te beperken
  • mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren door een goede balans in ervaren en startende, vaste en flexibele medewerkers, aantal vaste gezichten op een groep.

Na inzicht en advies volgt resultaat in uitvoering. De laatste stap op weg naar lagere personeelskosten en lager ziekteverzuim. Ook in dit stadium begeleiden we u graag.

KEKZ is gespecialiseerd in kinderopvang en doet onder meer werving en selectie, detachering, advies, marketing en communicatie, salaris-, financiële en ouderadministratie. Wilt u samen kijken wat KEKZ ook voor uw organisatie kan betekenen, neem dan vrijblijvend contact op met meffting@kekz.nl

Wist u dat KEKZ u nog op een aantal andere manieren kan helpen uw resultaat te verbeteren? Lees daar meer over in dit artikel. KEKZ helpt u ook graag uw kinderopvang locatie(s) Bouwbesluit 2012 proef te maken. Lees in dit artikel hoe wij dat doen.