• Detachering kinderopvang

Wil je op de hoogte blijven van wat we doen?

Volg ons dan op LinkedIn, Instagram en Facebook.

2023 start cao-loos

December is altijd een drukke maand, we zitten midden in de decemberverloningen maar vooruitkijkend naar het nieuwe jaar wil KEKZ je alvast een paar punten meegeven voor 2023.

Nog geen nieuwe cao:

De huidige stand is dat er per 1-1-2023 nog geen nieuwe cao zal zijn. Dat heeft een aantal gevolgen:

Als de cao is verlopen en er nog geen nieuwe is vastgelegd, blijven de bepalingen uit de laatste cao van kracht.

Dit geldt echter niet voor de ‘afwijkingen’ uit de cao zoals de proeftijd en de opzegtermijn:

De wet geeft de mogelijkheid om in een cao voor bepaalde gevallen af te wijken van een wettelijke bepaling. Dit wordt ook wel ‘driekwartdwingend’ recht genoemd.

Een voorbeeld vormt de proeftijd; de wet bepaalt dat er een proeftijd van een maand kan worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die langer is dan 6 maanden en korter duurt dan twee jaren. Hiervan kan in een cao worden afgeweken tot een proeftijd van twee maanden. (dat is het geval in de cao Kinderopvang).

De werkgever kan alleen gebruik maken van dit afwijkende proeftijdbeding indien er een rechtsgeldige cao van toepassing is. Het expireren van de cao betekent dus dat de afwijking van de wettelijke proeftijd niet langer is toegestaan. Ook de opzegtermijn van twee maanden heeft zo’n ‘driekwartdwingend’ recht en zal tijdens de cao-loze periode dus naar een maand moeten.

Houdt hier dus rekening mee in je arbeidsovereenkomsten als je in de cao-loze periode nieuwe medewerkers aanneemt!

Gratificatie januari:

De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft het advies uitgebracht om in januari een eenmalig bedrag van € 300,- bruto naar rato van het dienstverband aan de medewerkers te betalen.

Het bericht van de Brancheorganisatie luidt:

Gratificatie voor medewerkers

Helaas is het eindbod door FNV en CNV afgewezen. Verdere onderhandelingen zijn uitgesteld. Dit betekent dat er geen cao en geen loonsverhoging voor medewerkers is per 1 januari 2023. Wij adviseren alle werkgevers in de branche een eenmalige gratificatie van €300,- bruto uit te betalen aan iedere medewerker die op 1-1-23 in dienst is. Deze gratificatie is een waardering voor de medewerkers in de branche, waarbij wij het betreuren dat er nog geen cao is gesloten.

Let wel: dit is een advies! Of deze eenmalige betaling daadwerkelijk in de nieuwe cao komt staat pas vast als er een akkoord is bereikt.

Elke organisatie dient dus zelf de afweging te maken of ze dit advies opvolgen en in januari deze eenmalige bruto betaling gaan doen aan hun medewerkers.

Laat ons in januari weten of we dit voor jouw medewerkers moeten verwerken.

(indien gewenst kunnen we een berekening maken wat de totale kosten hiervan zullen zijn).

PFZW

De pensioenpremie blijft gelijk: voor 2023 zal de pensioenpremie hetzelfde zijn als dit jaar: 25,8% (waarvan werkgever en werknemer beiden de helft betalen).

PAWW

De PAWW gaat omlaag: volgend jaar dragen de deelnemers aan de PAWW regeling (de medewerkers) 0,15% bij aan de regeling (is in 2022 0,20%)

Tenslotte voor 2023: Voor het gehele jaar 2023 wordt de WKR tijdelijk verruimd naar 3% tot een loonsom van € 400.000,-

(dat is dit jaar 1,7%. Over het bedrag boven de 400.000 blijft het, net als dit jaar 1,18%) .

Dit was ook het geval in 2020 en 2021 waardoor we de eindejaarsuitkering -gedeeltelijk- in de vrije ruimte konden onderbrengen.

Van de mogelijkheden om deze extra vrije ruimte volgend jaar optimaal te benutten spreken we elkaar volgend jaar!