KEKZ staat op het MKO en de landelijke IKC dag!

De maand september staat voor KEKZ in het teken van twee belangrijke congressen.
Het management kinderopvang congres op 10 september en de landelijke IKC dag op 17 september.
Op beide dagen wordt de volgende deelsessie gegeven:

Kinderopvang en onderwijs: samenwerken vanuit eigen kracht

Het aantal scholen dat onderwijs en kinderopvang aanbiedt in een integraal kindcentrum (IKC) is, ondanks belemmeringen in wet- en regelgeving, de afgelopen drie jaar van 15 naar 25% gestegen. Deze IKC’s werken vanuit één visie, met één beleid en met één integraal team aan de ontwikkeling van kinderen. Een prachtige ontwikkeling, die in de praktijk niet altijd eenvoudig uitvoerbaar blijkt.

Onderwijs en kinderopvang verschillen namelijk fundamenteel van elkaar op punten als wet- en regelgeving, toezicht en bedrijfsvoering. Het vormgeven van een IKC vraagt niet alleen om visie en beleid op de ontwikkeling van kinderen, maar ook om een organisatie die is ingericht op het leveren van beide diensten.

In deze sessie leggen we uit wat de belangrijkste verschillen zijn tussen onderwijs en kinderopvang en welke uitdagingen maar vooral ook kansen deze verschillen met zich meebrengen. We laten aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe je gezamenlijk invulling kunt geven aan samenwerking binnen het IKC. Waar beleg je taken en verantwoordelijkheden in een gezamenlijke organisatie, hoe zorg je voor samenwerking en stimuleer je verbinding tussen onderwijs en kinderopvang? En hoe richt je een servicebureau in dat beide disciplines ondersteunt?

Sprekers:
Deze deelsessie wordt verzorgd door Annemieke van der Vaart van Wonderland, Regio manager West Nederland en Marieke Effting, directeur KEKZ.

© Copyright Kekz