Training leidinggeven in de kinderopvang voor IKC directeuren

Ondernemers in de kinderopvang spannen zich dagelijks in voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige opvang die aansluit bij de wensen en verwachtingen van hun (potentiële) klanten, de ouders. De professionals uit de sector, met name pedagogisch medewerkers, spelen een essentiële rol in het vormgeven en leveren van de kwaliteit van de dienstverlening. De overheid op haar beurt is van cruciaal belang in haar toezichthoudende en kaderstellende rol vanuit de Wet Kinderopvang en daaraan gekoppelde kwaliteitseisen.

Het leveren van de dienst kinderopvang vraagt om ondernemerschap. De bedrijfsvoering die daarbij komt kijken kent vele facetten: van personeelsplanning tot marketing en verkoop en van beleid en kwaliteit tot financieel management. Ook de aansturing van een team met kinderopvang professionals vraagt om specifieke vaardigheden. In de training ‘leidinggeven in de kinderopvang’ komen alle facetten die belangrijk zijn voor de bedrijfsvoering en voor het aansturen van een team dat bestaat uit onderwijzend personeel en pedagogisch medewerkers aan de orde.
De training biedt inspiratie en geeft informatie over hoe je een inhoudelijk goede ondernemer, werkgever en financieel gezonde kinderopvangorganisatie kunt worden en blijven.

 • Incompany training twee hele dagen of vier dagdelen
 • De trainer komt bij u op locatie
 • Kosten voor deze training bedragen 895,- euro p.p. excl. BTW en reiskosten
 • Het maximaal aantal deelnemers per training is 15, dus veel ruimte voor persoonlijke aandacht

De training bestaat uit vier dagdelen van vier uur of twee gehele dagen. Op deze dagen komen alle facetten die belangrijk zijn binnen de kinderopvang aan de orde. We behandelen tijdens de training sessies de volgende onderwerpen:

Onderwerp: pedagogiek
Wettelijke kaders

 • Binnen welke kaders opereren we in de kinderopvang?
 • Binnen welke kaders werk je als verantwoordelijke van een kinderopvanglocatie?
 • Hoe houd je de kwaliteit van je kinderopvanglocatie op orde?
 • De wet IKK, wat houdt die in, wat zijn de effecten van deze wet voor je organisatie en hoe richt je je kinderopvang locaties optimaal in binnen de kaders van deze wet?

Beleid en kwaliteit

 • Hoe en door wie wordt beleid gemaakt?
 • Hoe vertaal je beleid naar de praktijk?
 • Hoe wordt er op gecontroleerd?
 • Wat kun je verwachten tijdens een GGD Inspectie, hoe bereid je hem voor en hoe volg je hem op?

Onderwerp: financiën
Bedrijfsvoering in de kinderopvang

 • Wat zijn de belangrijkste doelstellingen binnen je kinderopvangorganisatie?
 • Hoe maak je kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen meetbaar?
 • Hoe bepaal je de doelstellingen voor je organisatie en voor je kinderopvang locaties?
 • Hoe stuur je op het behalen van deze doelstellingen?
 • Werken met financiële en kwalitatieve KPI’s in de kinderopvang, hoe doe je dat?

 Investeringen op locaties en het openen van nieuwe locaties

 • Het opstarten van een nieuwe kinderopvanglocatie, hoe doe je dat?
 • Hoe bepaal je of het verstandig is om een nieuwe kinderopvanglocatie op te starten?
 • Hoe stel je een business case op voor een investering op een bestaande locatie of het opstarten van een nieuwe locatie?

Onderwerp: team aansturing

 • Waar beleg je taken en verantwoordelijkheden in een organisatie die bestaat uit onderwijs en kinderopvang?
 • Hoe stimuleer je verbinding en samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang?
 • Hoe werkt dat in de praktijk? Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat pedagogisch medewerkers en leerkrachten van een kleuterklas elkaar vinden en samenwerken om de doorgaande lijn in de praktijk vorm te geven?

Onderwerp: klantproces en interne organisatie

Het klantproces

 • Hoe ziet het klantproces binnen de kinderopvang eruit?
 • Welke contactmomenten zijn er en hoe zet je die in voor een optimale klantbeleving?

Interne processen

 • Welke ondersteunende processen zijn er binnen je organisatie en welke bijdrage leveren deze processen aan
  de klantbeleving?
 • Hoe koppel je ieder ondersteunend proces aan het klantproces?
 • Hoe zorg je voor een goede verhouding tussen kind- en personeelsbezetting

Nog vragen?

Meer weten over deze of andere workshops en trainingen? Bijvoorbeeld de training kwaliteit en bedrijfsvoering in de kinderopvang? Mail mailons@kekz.nl of bel naar 070-2055768