Leidinggeven in de kinderopvang voor IKC directeuren

Aansturen in de kinderopvang vraagt om ondernemerschap. Je spant je dagelijks in om kwalitatief hoogwaardige opvang te leveren. Je wil daarbij aansluiten bij de wensen en verwachtingen van je (potentiële) klanten, de ouders. De professionals uit de sector, met name jouw pedagogisch medewerkers, spelen een essentiële rol in het vormgeven en leveren van de kwaliteit van de dienstverlening. De overheid op haar beurt is van cruciaal belang in haar toezichthoudende en kaderstellende rol vanuit de Wet Kinderopvang en daaraan gekoppelde kwaliteitseisen.

Wat komt aan de orde in de training?

Je leert wat ondernemerschap inhoudt. De bedrijfsvoering van een kinderopvang runnen, kent zoveel facetten: van personeelsplanning tot marketing en verkoop en van beleid en kwaliteit tot financieel management. Ook de aansturing van een team met kinderopvang professionals vraagt om specifieke vaardigheden. In de training ‘leidinggeven in de kinderopvang voor IKC directeuren’ komen alle belangrijke onderdelen voor de kwaliteit en bedrijfsvoering van jouw kinderopvangorganisatie aan de orde. Zie ook het uitgebreide overzicht hieronder.

De training biedt inspiratie en geeft informatie over hoe jij een inhoudelijk goede ondernemer, werkgever met een financieel gezonde kinderopvangorganisatie kan worden en blijven.

De training bestaat uit 2 hele dagen. Op deze dagen komen alle onderdelen aan de orde die belangrijk zijn binnen de kinderopvang. We behandelen tijdens de trainingssessies de volgende onderwerpen:

Onderwerp: pedagogiek

Wettelijke kaders

 • Binnen welke kaders opereren we in de kinderopvang?
 • Binnen welke kaders werk je als verantwoordelijke van een kinderopvanglocatie?
 • Hoe houd je de kwaliteit van je kinderopvanglocatie op orde?
 • De wet IKK, wat houdt die in, wat zijn de effecten van deze wet voor je organisatie en hoe richt je je kinderopvanglocaties optimaal in binnen de kaders van deze wet?

Beleid en kwaliteit

 • Hoe en door wie wordt beleid gemaakt?
 • Hoe vertaal je beleid naar de praktijk?
 • Hoe wordt hierop gecontroleerd?
 • Wat kun je verwachten tijdens een GGD-Inspectie, hoe bereid je hem voor en hoe volg je hem op?

Onderwerp: financiën

Bedrijfsvoering in de kinderopvang

 • Wat zijn de belangrijkste doelstellingen binnen je kinderopvangorganisatie?
 • Hoe maak je kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen meetbaar?
 • Hoe bepaal je de doelstellingen voor je organisatie en voor je kinderopvanglocaties?
 • Hoe stuur je op het behalen van deze doelstellingen?
 • Werken met financiële en kwalitatieve KPI’s in de kinderopvang, hoe doe je dat?

 Investeringen op locaties en het openen van nieuwe locaties

 • Het opstarten van een nieuwe kinderopvanglocatie, hoe doe je dat?
 • Hoe bepaal je of het verstandig is om een nieuwe kinderopvanglocatie op te starten?
 • Hoe stel je een business case op voor een investering op een bestaande locatie of het opstarten van een nieuwe locatie?

Onderwerp: teamaansturing

 • Waar beleg je taken en verantwoordelijkheden in een organisatie die bestaat uit onderwijs en kinderopvang?
 • Hoe stimuleer je verbinding en samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang?
 • Hoe werkt dat in de praktijk? Hoe zorg je bijvoorbeeld dat pedagogisch medewerkers en leerkrachten van een kleuterklas elkaar vinden en samenwerken om de doorgaande lijn in de praktijk vorm te geven?

Onderwerp: klantproces en interne organisatie

Het klantproces

 • Hoe ziet het klantproces binnen de kinderopvang eruit?
 • Welke contactmomenten zijn er en hoe zet je die in voor een optimale klantbeleving?

Interne processen

 • Welke ondersteunende processen zijn er binnen jouw organisatie en welke bijdrage leveren deze processen aan de klantbeleving?
 • Hoe koppel je ieder ondersteunend proces aan het klantproces?
 • Hoe zorg je voor een goede verhouding tussen kind- en personeelsbezetting

 • Incompany training van 2 hele dagen.
 • De trainer komt bij jou op locatie.
 • Kosten voor deze training bedragen € 995,- euro per persoon exclusief BTW en reiskosten.
 • Het maximaal aantal deelnemers per training is 10. Er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht.

Nog vragen?

Meer weten over deze of andere trainingen? Of misschien zoek je naar een inspirerende invulling van bijvoorbeeld een studiedag. Ook daarvoor maken wij trainingen op maat. Denk daarbij aan roosteren en inplannen, rondleidingen, maar ook hele gerichte werkwijzen die jouw organisatie zo speciaal maken. Wij denken daar graag over mee. Mail mailons@kekz.nl of bel naar 070-2055768. Dan nemen we contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.