Wat betekenen innovatie en kwaliteitsverbetering (IKK) voor jouw bedrijfsvoering?

Sinds 1 januari 2018 is de wet IKK van kracht. Binnen deze wet worden gefaseerd 21 maatregelen voor innovatie en een betere kwaliteit in kinderopvang geïmplementeerd. Terecht, want stilstaan is nooit een optie en kwaliteitsverbetering in kinderopvang is dat altijd!

Pedagogisch gezien is met alles rekening gehouden. Maar hoe haalbaar zijn deze maatregelen en wat houden ze financieel in voor uw kinderopvanglocatie(s)? Met name bij het opvangen van baby’s treedt een hoge kostenpost op omdat de beroepskracht-kind ratio van 1 op 4 naar 1 op 3 gaat. Deze maatregel gaat in op 1 januari 2019. Dat betekent dat je de komende maanden inzicht moet krijgen in de kosten die de nieuwe BKR met zich meebrengt, zodat je op tijd oplossingen kunt implementeren.

Belangrijkste boodschap: het is nog niet te laat!

KEKZ weet wat de gevolgen van de wet IKK en met name de nieuwe BKR zijn voor jouw organisatie. Vorig jaar al verzorgde KEKZ een workshop over de impact van de wet IKK voor de leden van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Tijdens deze workshop schetsten we ook de mogelijke oplossingsscenario’s.

Inmiddels is duidelijk wat de 21 maatregelen inhouden. Wil jij weten welke maatregelen per 1 januari 2018 zijn ingegaan en welke op 1 januari 2019 in werking treden? Kijk dan op www.kinderopvang.nl De meeste maatregelen zijn per 2018 (gefaseerd) ingevoerd, maar veruit de meest ingrijpende maatregel, de BKR wijziging op babygroepen, gaat in 2019 van kracht.

Om alle kosten en acties in beeld te krijgen heeft KEKZ de IKK-scan ontwikkeld, een tool waar we hartstikke trots op zijn! Al onze kennis op het gebied van kinderopvang is verwerkt in deze tool. Dat die kennis waardevol is bewijzen niet alleen de vele klanten die de IKK-scan inmiddels hebben gedaan, ook de Brancheorganisatie Kinderopvang en het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid verwijzen ernaar, via de overheidssite Veranderingen Kinderopvang.

Kijk hier als je meer informatie wilt lezen over de maatregelen en geadviseerde acties vanuit de Brancheorganisatie kinderopvang. Je vindt hier ook de IKK prestentatie die KEKZ vorig jaar voor leden gaf. Heb je behoefte aan een presentatie of workshop voor uw eigen team over de wet IKK, inclusief adviezen rondom de invoering van de nieuwe BKR? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Bereid u voor op de nieuwe BKR vanaf 1 januari 2019

Om je als kinderopvang organisatie goed voor te bereiden op de nog komende IKK maatregelen heb je geen tijd te verliezen. Door de fasering van maatregelen is er iets meer tijd maar inmiddels dringt die wel. Zorg dat je niet voor verrassingen komt te staan!

Heb je je hierop al voorbereid?

1. Pilots Innovatieve opvang
2. Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voor beleidsontwikkeling en coaching pedagogisch medewerkers
3. Eisen ten aanzien van gedeelde speelruimte
4. Wijzigingen in wetgeving inzake Meldcode (geen nieuwe IKK-eis, wel gewijzigde wetgeving; onderdeel van Beleid Veiligheid en Gezondheid.

De nieuwe BKR gaat per januari 2019 in. Een maatregel die een enorme impact op jouw kosten kan hebben. Dat betekent dat het goed is om al in 2018 veranderingen in de groepsindelingen door te voeren en dat kan geld kosten. Het is belangrijk daarmee rekening te houden in de planning voor 2018 en in jouw begroting voor 2019.

Want heb je al antwoord op de volgende vragen:

-hoeveel slaapgelegenheid is er nu?
-Hoeveel vierkante meters zijn er nu beschikbaar, binnen en buiten?
-Kan je uitbreiden binnen de bestaande ruimte of ergens anders?
-Welke vergunningen zijn er?

Tips om uw groepsindeling te optimaliseren:

  • Ga op zoek naar extra ruimte en zorg voor optimale leeftijdsindeling
  • Breng in kaart welke kosten je moet maken voor aanpassingen van vergunningen, voor mogelijke verbouwing, verhuizing en/of herinrichting
  • Neem alvast een stelpost op in de begroting voor eventuele facilitaire wijzigingen

Heb je hulp nodig bij het in kaart brengen van de benodigde kosten en vervolg acties? De IKK-scan van KEKZ helpt je hierbij! De scan geeft namelijk per groep aan wat het effect is van de IKK en geeft daarmee richting aan de oplossing.

Benieuwd naar jouw situatie? Vraag hier direct een offerte aan voor de IKK-scan.

De IKK-scan: inzicht in kosten én mogelijke oplossingen

Hoe werkt de IKK-Scan?

1. Na aanmelding krijg je een precieze instructie welke gegevens en cijfers van jouw organisatie nodig zijn. Geen tijd? Dan kunnen we je helpen de gegevens te verzamelen en in te voeren.
2. Via je persoonlijke account vul je alle gegevens stap voor stap in. Andere bezigheden tussendoor? IKK-scan.nl onthoudt de ingevulde gegevens.
3. Nadat alle gegevens zijn ingevoerd rekent KEKZ uit welke kosten er bij invoering van IKK voor jouw huidige organisatie zijn en welke oplossingsrichtingen en scenario’s er zijn om deze kosten zo beperkt mogelijk te houden.
4. De analyse, scenario’s en oplossingsrichtingen vatten we samen in een handzaam adviesrapport en lichten we je toe in een persoonlijk gesprek.

Verder bespreken we een eventueel vervolg dat bestaat uit maatwerk advies en ook uitvoering! Wat zou je nog meer kunnen doen om jouw locatie(s) aan te passen aan de huidige maatregelen zonder resultaatverlies.

Waarom kiezen voor een IKK-scan door KEKZ?

  • Een deskundig en helder advies waarmee je direct aan de slag kan
  • Kostenbesparend en resultaatgericht
  • Meer duidelijkheid over de 21 maatregelen en de financiële gevolgen
  • Concreet advies over vervolgstappen
  • Persoonlijke begeleiding

Wacht niet langer en vraag hier direct een offerte en een IKK-Scan bij ons aan.

Meer informatie over de IKK-scan?

Bel voor meer informatie en/of een vrijblijvende nadere kennismaking met Marieke Effting op 070 205 57 68.

KEKZ is gespecialiseerd in kinderopvang en doet onder meer werving en selectie, detachering, advies, marketing en communicatie, salaris-, financiële en ouderadministratie. Wil je samen kijken wat KEKZ ook voor uw organisatie kan betekenen, neem dan vrijblijvend contact op met
Marieke@kekz.nl
Wist je dat KEKZ u nog op een aantal andere manieren kan helpen je resultaat te verbeteren? Lees daar meer over in dit artikel.