Is uw kinderopvang Bouwbesluit 2012 proof?

Per 1 april 2017 moeten alle kinderopvang locaties voldoen aan het Bouwbesluit 2012. Is uw organisatie hier al volledig klaar voor en wat houdt het bouwbesluit precies in? Wilt u weten wat de belangrijkste eisen zijn voor uw locatie(s)?

Voldoen uw locaties aan de ventilatie eisen?

Als kinderopvang organisatie bent u het liefst bezig met uw belangrijkste activiteit, de ontwikkeling van kinderen. Ondertussen vergen ook andere zaken en voorwaarden rondom kinderopvang de nodige aandacht. Zoals het bouwbesluit 2012. Het belangrijkste onderdeel van dit meest recente bouwbesluit is of uw locatie voldoet aan de strengere eisen met betrekking tot ventilatie en luchtkwaliteit. Aan deze eisen moeten kinderopvanglocaties uiterlijk 1 april 2017 voldoen. Dat is best snel!
Voldoen uw locaties al? KEKZ ontwikkelde een speciale scan waarmee u haarfijn inzicht krijgt in de wijze waarop uw opvang locaties worden geventileerd, waar eventuele risico’s liggen en welke vervolgstappen u eventueel moet nemen.

KEKZ ventilatie 2012 scan

De ventilatie scan,onderdeel van de KEKZ facility scan, is een onderzoek naar uw locatie opgebouwd uit een aantal belangrijke stappen:
KEKZ ontvangt graag eerst een aantal documenten van uw locatie(s) waaronder omgevingsvergunningen, plattegronden en indien aanwezig technische tekeningen. Ook hebben we voor de scan uw kindaantallen nodig, huurcontracten, GGD inspectierapporten en als ze er zijn de technische onderhoudscontracten voor ventilatie. KEKZ neemt deze documenten uitgebreid door ten behoeve van de tweede stap in het onderzoek.

De vervolgstap is een visueel onderzoek waarin KEKZ de locatie(s) bezoekt, de bestaande situatie in kaart brengt en of deze overeenkomt met de meest recente gegevens zoals bekend bij gemeenten en GGD. Ook inventariseren we welke van de gegevens al aanwezig zijn op de locatie(s) en doen we overige observaties om bijvoorbeeld ruimtes te optimaliseren, kijken we naar brandveiligheid of doen we observaties met betrekking tot nieuwe GGD eisen kind/leidster ratio 2018. Vervolgens neemt KEKZ alle beschikbare documenten door op volledigheid en vraagt waar nodig aanvullende informatie op.

Analyse en advies

KEKZ rondt de ventilatie scan af met een analyse en advies over eventuele vervolgstappen. Daarvoor maakt KEKZ een adviesrapport, waarin per pand wordt omschreven:

  • Wat de bestaande situatie op het gebied van ventilatie is
  • Welke gegevens er zijn en welke ontbreken
  • Of de juiste vergunningen aanwezig zijn (vergunningscheck bij eventuele verbouwingsaanpassingen op het gebied van ventilatie)
  • Eventuele kansen of risico’s (met betrekking tot mogelijkheden om kind aantallen uit te breiden, risico’s op het gebied van (brand)veiligheid)
  • Conclusie en advies vervolgstappen
  • KEKZ licht de conclusies en het advies in een persoonlijk gesprek toe

De vervolgstappen

Na afronding van de ventilatie scan kan KEKZ nog een belangrijke schakel zijn in de uitvoering hiervan. Onze facilitaire medewerkers zijn snel en breed inzetbaar door hun achtergrond, specialisatie, en niet te vergeten hun netwerk. Ze kennen de kinderopvang branche op hun duimpje en hebben geen inwerkperiode nodig. Dat betekent dat u bij het aangaan van een overeenkomst met KEKZ medewerkers inhuurt, die de organisatie, de markt en de uitdaging waar de organisatie voor staat direct en professioneel op kunnen pakken.

Wilt u samen kijken wat KEKZ ook voor uw organisatie kan betekenen, neem dan vrijblijvend contact op met meffting@kekz.nl

Wist u dat KEKZ u nog op een aantal andere manieren kan helpen uw resultaat te verbeteren? Lees daar meer over in dit artikel. KEKZ kan u ook helpen uw personeelskosten in kaart te brengen en te verlagen. Lees in dit artikel hoe wij dat doen.