De cirkel is niet rond

door Corona Koek (column in BBMP)
Hoera, we kiezen met IKK voor kwaliteitsverhoging. Ik kan niet anders dan positief staan tegenover impulsen waarmee de kwaliteit van de kinderopvang in ontwikkeling blijft. Niet dat er met die kwaliteit zoveel mis is. Zeker niet vergeleken met de gemiddelde thuissituatie. Maar de wetenschap zet voortdurend boeiende stappen op het gebied van breinontwikkeling en kinderen in de voorschoolse periode. Als sector moeten we voorop willen lopen om voortdurend kwaliteitsimpulsen te blijven toevoegen.

Toch ben ik niet helemaal enthousiast over IKK. Of beter gezegd, over het proces rondom IKK. Want meer kwaliteit in kinderopvang is alleen realistisch als we er allemaal voor kiezen en de middelen er voor inzetten. Minister Asscher is zeer tevreden met de totstandkoming van IKK: meer kwaliteit voor de kinderopvang. De politiek humt tevreden: hebben ze met hun kritische debatten en vragen toch maar mooi voor gezorgd. Dat er geen geld vrijkomt om die kwaliteitsmaatregelen uit IKK te betalen, daar hoor je niemand over. En Boink en Voor Werkende Ouders zijn ook tevreden. Meer kwaliteit in de begeleiding van kinderen is goed nieuws voor ouders. En o ja, of oudercommissies nu alvast willen opletten dat al die kinderopvangorganisaties de prijzen niet verhogen. Je kunt hen bellen voor tips hoe je dat kunt tegengaan en of je snel wil bellen als de kinderopvang van jouw kind de tarieven toch verhoogt.

Ziet u de gebroken cirkel? 'We' willen meer kwaliteit, maar willen dat alleen de kinderopvangorganisaties dat betalen. En dus is de cirkel niet rond. Want SZW, de Tweede Kamer, Boink en Voor Werkende Ouders kennen de sectorcijfers. Met een gemiddeld rendement van 2,4%, solvabiliteit van 7,4 kan ieder kind bedenken dat een kostenstijging van 10% niet geabsorbeerd kan worden door de sector. En dan heb ik het nog niet eens over de cijfers achter deze gemiddelden (bijvoorbeeld dat 52% van de organisaties een liquiditeit lager dan 1 hadden en dus niet eens aan hun aflossingsverplichtingen kunnen voldoen).

We weten dus nu al dat de overheid en de belangenorganisaties voor ouders een verwachting hebben van kostenabsorptie door de kinderopvangsector die niet mogelijk is. Ik hoef niet veel fantasie te gebruiken om de komende tarieftrajecten te kunnen voorstellen. Ziet u het al op u af komen? Boze oudercommissies omdat ze door overheid en hun eigen belangenvereniging op het verkeerde been zijn gezet. Boos omdat zij ineens de rekening gepresenteerd krijgen. En verontwaardigde ouderbelangenverenigingen, die de media zullen opzoeken om te vertellen dat die kinderopvangondernemers alle kosten op de ouders afwentelen. Kamervragen naar aanleiding van die berichten, met verontwaardigde woordvoerders kinderopvang. En een minister die zijn verontwaardiging laat blijken, maar zegt "daar niks tegen te kunnen doen".

kwaliteit met een prijskaartje

U ziet het. En dus uiten veel van u de onvrede over IKK. Niet omdat u geen kwaliteit voorstaat, maar omdat u die fuik ziet waar we weer inzwemmen. En omdat u weet dat u als kinderopvangonderneming weer in een lose-lose positie wordt gedwongen. Of….. Of moeten we als kinderopvangondernemers toch IKK luidkeels en openlijk omhelzen? Deze sector is juist zo mooi vanwege uw drive voor kwaliteit voor de kinderen. Dus wat heeft u nodig om deze kwaliteitsverhoging te kunnen omhelzen?

Ik denk dat u het nodig heeft dat uw belangenbehartigers op de barricade gaan. Dat ze namens u IKK omhelzen. Dat we nog meer ruimte willen om de kwaliteit verder door te ontwikkelen, omdat we nog meer kunnen betekenen voor het Nederland van de toekomst. Dat omhelzen moet gepaard gaan met een even zo luide roep dat die kwaliteit een prijskaartje heeft. Dat, als niemand anders dat openlijk bekend maakt, uw belangenbehartiger uw klanten alvast laat weten dat de keuzes van de overheid betekenen dat zij het prijskaartje van de kwaliteitsmaatregelen neerlegt bij een sector die die kosten niet uit eigen middelen kan absorberen. En dat die bij de ouder terecht gaan komen als de overheid haar verantwoordelijkheid niet pakt.

Alleen met dat verhaal luidkeels verkondigd, wordt de cirkel rond gemaakt. Dan wordt de weg vrijgemaakt om kwaliteitsontwikkeling te omarmen. Kwaliteitsontwikkeling is zo goed, maar er moeten wel middelen zijn om die ontwikkeling aan te gaan. Pas dan dragen we met z’n allen de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van kinderopvang die we in Nederland willen!

Reageren? Dat kan via Twitter: @Coronask of E: ckoek@kekz.nl

Bron: door Corona Koek gepubliceerd als column in BBMP 2017 05